Friday, April 25, 2008

Man hoppas att myt, dikt och ljug kommer på bred front i höst...

När alla som kan slå på en dator kan kalla sig kreativa är det inget tufft längre.

Så dom som var kreativa förr lägger av och vill bara göra realitygrejer och dokumentera.

Och förlagen tycks bara vilja publicera verifikationer.


Ingen ände på: , , ,


EDIT -
Lars Noréns dagbok slut på förlaget

No comments: