Thursday, March 15, 2012

Greenwashing...

Illustration till "Way Beyond Greenwashing: Have Corporations Captured Big Conservation?" till när den går på svenska i Fria Tidningar.

No comments: