Monday, May 31, 2010

Veckans - målning på månen till gudsonen

En ung man behöver bilder på månen. Han har en liten fladdermus också. Förståss.

Monday, May 17, 2010

Monday, May 03, 2010

Veckans - kognitiv prestation över åren...Ju äldre vi blir, ju långsammare... och ju mindre lär vi oss...

Skissar på att i bara bild visa hur vi är som snabbast och har som bäst minne när vi är unga men kompenserar (i viss mån) genom ökad erfarenhet, inlärda strategier etc ju äldre vi blir.

Källor: Gizmodo (som också tillverkade grafen), eller Models of visuospatial and verbal memory across the adult life span, via PubMed.

Andra bloggar om: , , , ,