Sunday, May 27, 2012

Illustration: Offentlig sektor...

Varför dinosaurierna egentligen dog ut. Illustration till Göteborgs Fria Tidning.