Friday, July 07, 2006

Som småväxel, precis som småväxel...

Nackdelarna med att handa ut prylar en smula lättvindigt.

No comments: