Friday, July 06, 2007

jobbet, roskilde...

1 comment:

Charlotte W said...

Ha, där ser man! Jag tror alltid att alla andra är så mycket yngre än jag själv, men vi är ju nästan jämngamla! ...och grattis, förresten! Give yourself a fylla.