Sunday, July 13, 2008

vägarna, dom förblir outgrundliga

Man äter sin frukost och läser om Afrika. Och så dyker detta cornflake upp. Oraklen måste konsulteras.

Det kommer att bli sommarens grej, att

No comments: