Monday, January 18, 2010

Veckans - skisser och små målningar...

Ska ha utställning på Mauritz Kaffe Fredsgatan 2 i Göteborg. Måndag 2010-02-15.

Vernissage/öppning 09:30 på morgonen!

Djur! kommer utställningen att heta.


Andra bloggar om: , , ,

No comments: