Sunday, February 06, 2011

Gill Sans - Penguin omslagen...

Snöar in på dom klassiska Penguin omslagen och typsnittet Gill Sans och måste rita ett sånt omslag själv.

hit för David George Pearsons Flickersidor med exempel på Jan Tschicholds originalskisser...


Andra bloggar om: , , , , , ,

No comments: