Monday, March 07, 2011

Veckans - en lite väl tidig vårpromenad...

Botaniska trädgården, GBG. Vitsippedalen, ett par månader innan några vitsippor. Nu endast tjock tjock is på gångstigarna...

No comments: