Friday, September 01, 2006

555


Behöver av olika skäl ringa Socialstyrelsen. Hör tre olika tonhöjder på den tutande tonen. Ser att deras telefonnummer börjar med 555. Allt faller på plats.

No comments: